Mijn naam is Daan van Zomeren.Ik ben geboren in 1948 in Leeuwarden,waar ik nog steeds woon. Ik ben autodidact.
Sinds 1980 maak ik schilderijen,die in het algemeen omschreven kunnen
worden als romantisch-realistisch.
Naast portretten en stillevens schilder ik vooral stadsgezichten die vaak
wat geïdealiseerd zijn weergegeven.
Hoewel mijn stijl realistisch is,vind ik toch de ruimte om mijn fantasie uit
te beelden door het maken van keuzes met betrekking tot lichtval,compositie
en stoffering van het onderwerp.
Dit is een steeds grotere rol gaan spelen in mijn werk.
Hierboven afgebeeld:Emmakade bij avondlicht.
Ik schilder ook in opdracht, voor reacties of informatie kunt u mij
altijd mailen.